​"คิมฮีชอล" SJ ยอมหั่นผมทรงอาจุมม่าทิ้งเป็นหนุ่มผมสั้นหล่อเนี้ยบ