"โตโน่" ลั่นกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ ยันชัด 2 เดือนที่ผ่านมาคือเลิก!!