แทยอน Girl’s Generation มาแรงปล่อยเพลง ’I’ ขึ้นอันดับ 1 ใน 8 ชาร์ตเพลงดัง