"ยุนอา - มินโฮ" รับตำแหน่งฮีโร่ยูนิเซฟช่วยเหลือเด็กยากไร้