“พีค” ผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดี-“เต๋อ” ให้กำลังใจถึงขอบเตียง