“ปิ่น” ควง “เจ้าสมุทร” ออกงาน ยิ้มรับฉายาคุณแม่แห่งชาติ