"คิมแจจุง" ชม "โกซองฮี" เล่นฉากจูบเป็นธรรมชาติได้ฟิลลิ่ง