ภาพจากงานแถลงข่าวงานแฟนมีตกับยุนอาในฐานะนักแสดง Prime Minister & I