“โอ๊ต ปราโมทย์” ตื่นเต้น ได้ร่วมงานกับ “ปู ไปรยา” เป็นครั้งที่ 2