"โซยู" แห่งวง Sistar ถูกหามเข้าโรงพยาบาลหลังปวดเส้นเอ็นที่ต้นขาระหว่างการฝึกซ้อม