"จูวอน" เอ่ยปากชม"จี ดราก้อน"เป็นผู้ช่วยครูฝึกขยันที่สุด