ซ้ำแบรนด์ดังญี่ปุ่น! "เจสสิก้า" เปลี่ยนชื่อแบรนด์สินค้า