“วีเจจ๋า” โพสต์IG แจงปมรักสามเส้า ปกป้องศักดิ์ศรีตัวเอง