"เข็ม" ไม่ยุ่ง "โย-บี" เกาเหลา ให้เพื่อนเคลียร์กันเอง