"กันต์ กันตถาวร" รับ "เชียร์ ฑิฆัมพร" ปรึกษาปัญหาสุนัข