“แมน ธฤษณุ” แนะเคล็ดลับก่อนสมัคร THE FACE MEN THAILAND 2