​"ลีมินโฮ" ยอดฟอลโล่พุ่งกระจาย หลังประกาศคบ "ซูจี"