คนบันเทิงไทย กับ นิทรรศการสุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ ๙