เฌอปราง BNK48 เปิดใจหลังรับรางวัล ET Thailand Awards