“เชียร์ ฑิฆัมพร” สาวหมวยขาแดนซ์ผู้หลงรักนาฬิกาเป็นชีวิตจิตใจ