“จันจิ” ร่วมโครงการ "หมอหมา (ใจ) หล่อส่งต่อความรักให้หมาจร" ปี 2