“ไอซ์ ปรีชญา” แถลงบ่าย 3 วันนี้ ปมโดนแฉแอบคุยแฟนหนุ่มของ “คุกกี้ อรนลิน”