“ไข่มุก เบญจวรรณ” คว้าแชมป์เงาเสียง “ลำไย ไหทองคำ” กับความเหมือนยันเสียงพูด