ป่วยหนักทำให้คิดได้ “แจ็ค เชิญยิ้ม” เบรกใช้ชีวิตสุดโต่ง