“เชน ณัฐวัฒน์” รู้สึกผิด หวิดทำ “ออย ธนา” เสียโฉมกลางกอง “มนตรามหาเสน่ห์”