“ก้อง ห้วยไร่” เผยนาทีเชิญ “โน๊ต อุดม” ประธานงานแต่ง