เส้นทางความสำเร็จของ “ซึงรี” กับปลายทางลาออกจากวงการเพราะคดีสีเทา