ไทม์ไลน์ร้อนฉ่า จากคลับ Burning Sun สู่ความฉาวโฉ่วงการ K – POP