ฝ่ายค้านอินเดียขอให้ล็อกดาวน์ ติดเชื้อทะลุ 20 ล้านคน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
วิกฤตโรคระบาดในอินเดียยังคงไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาลง การระบาดในระลอกที่ 2 ที่พบผู้ติดเชื้อเกือบ 4 แสนรายติดต่อกันกว่า 2 สัปดาห์แล้ว

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ต่างประเทศ