ภาคเอกชนในสหรัฐฯ ช่วยโปรโมต สนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด-19


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ตัวอย่างความร่วมมือภาครัฐกับเอกชนในสหรัฐฯ ที่ร่วมคิดแคมเปญกระตุ้นให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีนโควิด-19 มากขึ้น

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ต่างประเทศ