“วัคซีนโควิด-19 ชนิดพ่นจมูก” ของสหรัฐฯ เริ่มทดสอบในมนุษย์แล้ว


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดผล “วัคซีนโควิด-19 ชนิดพ่นจมูก” ในสัตว์ทดลอง พบประสิทธิภาพดี จามก็ไม่แพร่เชื้อ ผลในแล็บพบป้องกันสายพันธุ์อัลฟา-เบตาได้ เริ่มทดลองในคนแล้ว

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ต่างประเทศ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ