กฟน. ร่วมงานแถลงข่าวความพร้อม “โครงการโซลาร์ภาคประชาชน”