สถาบันไฟฟ้าฯ จับมือ สสว.ติวเข้มผู้ประกอบการด้านมาตรฐาน และการรับรองถูกกฎหมาย

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงาน “ความรู้ด้านมาตรฐาน การรับรอง และพระราชบัญญัติเฉพาะมาตราที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างเข้าใจง่าย” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มทั่วไป (Regular)

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประชาสัมพันธ์