ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ “ชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ๒๕๖๒"