กฟน. ลงพื้นที่ต่อเนื่อง 4 วัน ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลฯ