สิงห์ บุญรอดบริวเวอรี่ จัดโครงการ "Wheel Share Journey"

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการ Wheel Share Journey เพื่อส่งเสริมให้คนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสและสร้างความเท่าเทียมที่มีต่อผู้พิการในสังคมไทย

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประชาสัมพันธ์