มูลนิธิเวชดุสิตฯ จัด “โครงการผ่าตัดเต้านมเพื่อผู้ป่วยยากไร้ สู้ภัยมะเร็งเต้านม”