ปตท. จัดพิธีลงนาม และ การแถลงข่าวการสนับสนุนด้านกีฬา