ม.หอการค้า ชวน ม.ปลาย เข้า “แคมป์เด็กหัวการค้าปี 6” ฟรี ชิงทุนการศึกษากว่า 20 ล้าน

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ปัจจุบันเศรษฐกิจไทย มีการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้อย่างมาก ทำให้การเจริญเติบโตทางธุรกิจเริ่มมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ทำให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนระดับสายวิชาชีพได้เป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวทางธุรกิจ

TOP ประชาสัมพันธ์