เปิดตัวหนังสือ "แล้ววันหนึ่งเราจะเติบโต"

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หนังสือ “แล้ววันหนึ่งเราจะเติบโต” เป็นหนังสือข้อคิดและแรงบันดาลใจเล่มแรก จากนักเขียนหน้าใหม่อย่างคุณปภาพินท์ วีระภุชงค์ ซึ่งเธอได้รวบรวมเอาข้อคิดจากการใช้ชีวิตตลอดระยะเวลา 5 ปี ของเธอ

TOP ประชาสัมพันธ์