กสอ.จับมือ มจพ. พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กสอ. จับมือ มจพ. แถลงความสำเร็จกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยเพื่อไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

TOP ประชาสัมพันธ์