กองพัฒนาดิจิทัลฯ จับมือ มจพ. เสริมศักยภาพดิจิทัล เอสเอ็มอีไทย สู่ระดับโลก

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


รัฐบาลกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยมาตรการต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุน ปีงบประมาณ 2563 สร้างความเข้มแข็งให้ SMEs รวมทั้งสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (New Warriors) พร้อมมอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งบูรณาการ ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพในการดำเนินธุรกิจให้ SMEs

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์