"สิงห์อาสา" มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าเชียงใหม่-เชียงราย พร้อมสนับสนุนต่อเนื่อง

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วที่เกิดไฟไหม้ป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยกำลังได้รับผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก รวมถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

TOP ประชาสัมพันธ์