“บุญรอด” เดินหน้าจ้างงานต่อเนื่องผ่านโครงการ “สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง”


เผยแพร่
หลังจากที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มีนโยบายเร่งจ้างงานสร้างอาชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์