ม.หอการค้าไทย จัดเวิร์คช็อปออนไลน์ สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการขับเคลื่อนนวัตกรรมชุมชน

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) ม.หอการค้าไทย จัดเวิร์คช็อปออนไลน์ โดย ‘ดร.เอ็ดเวิร์ด รูเบซ’ ผอ.หลักสูตร IDE และ ‘ผศ. ดร. ศักดิพล เจือศรีกุล’ ผอ.ศูนย์ IDE Center ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ให้กับเครือข่ายประกอบการที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมชุมชนทั่วประเทศ (IDE Node) ในหัวข้อ การสร้างโอกาสของผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม (Use the Opportunity Canvas to Design IDE Innovations)

TOP ประชาสัมพันธ์