“บุญรอดฯ” เริ่มโครงการ 3 “สิงห์อาสาสู้น้ำท่วม” เร่งจ้างงานอาสาสมัครในพื้นที่


เผยแพร่
หลังจากที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มีนโยบายเร่งด่วนด้วยการจ้างงานสร้างอาชีพผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 เปิดด้วยโครงการ “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า” นำร่องไปแล้ว ตามด้วย “สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง” ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้ยังคงดำเนินการอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือและภาคอีสาน โดยมีการดำเนินโครงการที่ 3 "สิงห์อาสาสู้น้ำท่วม" ต่อเนื่องทันที ด้วยการจ้างงานผ่านรูปแบบการเป็นอาสาสมัครร่วมกันดูแลชุมชนและพื้นที่ของตัวเอง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์