สมดุลชีวิตวิถีใหม่ ไทยชนะ

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


“ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจ ปลอดภัย ไทยชนะ” ศบค. ร่วมกับ กสทช. และกระทรวงดิจิทัล ได้ร่วมจัดทำคลิปสั้น เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ “สมดุลชีวิตวิถีใหม่ ไทยชนะ” เพื่อร่วมสื่อสารกับประชาชนในช่วงการระบาด โควิด-19

TOP ประชาสัมพันธ์