กรุงศรีเปิดตัว KFDIVERSE เน้นลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลก

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด หรือ (บลจ.กรุงศรี) เปิดเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัมหรือ KFDIVERSE ที่เน้นกระจายการลงทุนในตราสารหนี้เอกชนหลากหลายประเภททั่วโลกผ่านกองทุนชั้นนำ

TOP ประชาสัมพันธ์