มือถือนี้ พี่ให้น้อง (เรียน)

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


จากสถานการณ์โควิ-19 ส่งผลกระทบต่อนักเรียนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ที่ไม่สามารถเรียนหนังสือและเข้าไม่ถึงการเรียนในระบบออนไลน์เนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเรียน

TOP ประชาสัมพันธ์