25 ปีหลัง ICPD กับการพัฒนาประชากรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดเสวนาเปิดตัวรายงาน “ประชากรและการพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนในประเทศไทย 25 ปี หลังจาก ICPD” ผ่านทาง Facebook Live UNFPA Thailand เมื่อไม่นานนี้

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประชาสัมพันธ์